Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení
2. Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů
3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
4. Doba uchovávání údajů
5. Příjemci osobních údajů
6. Vaše práva
7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
8. Závěrečná ustanovení

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Stiffer s.r.o., IČ 02052504 se sídlem Úlehle 2067/3, 621 00 Brno (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Stiffer s.r.o., Úlehle 2067/3, 621 00 Brno

email: umlasek@stiffer.cz

telefon: +420 731 210 972

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1. Správce uchovává osobní údaje 

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

5.2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

6. VAŠE PRÁVA

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, zálohy

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Značky

LiP SMACKER

CANDY CRUSH

ADMIRANDA

Reference

Kontakt

Rychlá zpráva

Jméno
Telefon
E-mail
Text zprávy


Napište / Zavolejte / Zeptejte se na cokoli

Radek Umlášek, jednatel

T: +420 731 210 972
E: umlasek@stiffer.cz

Provozovna a sklad firmy

STIFFER, s.r.o.
Staňkova 20
612 00, Brno

Fakturační adresa / údaje

STIFFER, s.r.o.
IČ: 02052504
DIČ: CZ02052504

Úlehle 2067/3
621 00, Brno-Řečkovice